Wszystkie zdjęcia wykonuje ta sama osoba, z której pracami można zapoznać się na tej stronie.
Odstępstwo od tej reguły może nastąpić w dwóch przypadkach:

  • Zlecenie przewidziane jest dla dwóch lub więcej fotografów. W takim wypadku część zdjęć wykona współpracujący fotograf.
  • Zdarzenia losowe, np. choroba, uniemożliwią osobiste wykonanie zdjęć. W tym przypadku zostanie zaproponowany inny fotograf, wykonujący usługi na wysokim poziomie. Taką sytuację reguluje umowa między stronami.