Oczywiście, posiadamy legitymację uprawniającą do rejestracji fotograficznej i filmowej, podczas obrządków liturgicznych w kościołach.