Bank zdjęć krajobrazowych

Oferujemy wybór gotowych zdjęć krajobrazowych i miejskich z różnych regionów Polski, w tym z Mazowsza, z Mazur, Tatr i Małopolski.
Zdjęcia sprzedawane są z licencją na wykorzystanie na dowolnych polach eksploatacji, w tym materiałach drukowanych, multimediach i Internecie, do celów reklamowych i edytorialowych, bez prawa do dalszej odsprzedaży. Licencja nie gwarantuje wyłącznego prawa do używania zdjęć, natomiast zakupione zdjęcie nie jest ponownie oferowane przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.

Zdjęć dostarczane w formie elektronicznej (pliki JPEG lub TIFF)
Zakup 1 zdjęcia Zakup 2-5 zdjęć  Zakup 6-10 zdjęć Zakup 10+ zdjęć
Cena pojedynczej licencji 400 zł 350 zł 300 zł 250 zł

Ceny wyrażone w kwotach netto, nie zawierają podatku VAT